Laatste subsidieronde voor invoering wijk-GGD’er

Kan werken met een wijk-GGD'er voor uw gemeente zinvol zijn bij helpen van mensen met verward gedrag? Vraag dan subsidie en ondersteuning van het CCV aan via ZonMw.

De laatste subsidieronde voor het werken met de wijk-GGD'er is geopend. Samen met hun partners kunnen gemeenten tot uiterlijk 6 juni 14.00 uur een subsidieaanvraag voor € 20.000 en begeleiding van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) indienen bij ZonMw. 

Escalatie voorkomen

De wijk-GGD’er, ook wel wijk-GGZ’er of wijkfunctionaris werkt als verbindingsofficier in het netwerk van veiligheid en zorg en gaat zo snel mogelijk op mensen met verward gedrag af om escalaties te voorkomen. In dit vroege stadium bepaalt de wijk-GGD’er samen met (zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg de persoon nodig heeft en regelt dit. Dit voorkomt onnodige politie-inzet en verdere traumatisering bij de betrokkene. 

Informatiebijeenkomst

Het CCV houdt op 18 april een informatiebijeenkomst over de subsidieaanvraag bij ZonMw. Een wijk-GGD’er vertelt over zijn dagelijks werk en wat zijn inzet oplevert.  Hier krijgt u ook meer informatie over waar de subsidieaanvraag aan moet voldoen en wat de begeleiding van het CCV inhoudt.

Meer informatie