'Iedereen heeft te maken met ggz-problematiek'

'Van elke twee mensen heeft er een te maken met psychische problemen. We gaan allemaal dagelijks om met mensen met ggz-problematiek. Het betreft ons allemaal,' betoogt bijzonder hoogleraar ggz, Philippe Delespaul.

Hij sprak bij de start van de VNG Kennisdag Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang, vandaag in de Munt in Utrecht. Bijna tweehonderd medewerkers van gemeenten doen hieraan mee. Ze halen en brengen kennis over de transitie beschermd wonen.

Radicaal anders

Delespaul pleit voor een radicaal andere organisatie van de hulp aan mensen met een psychische en sociale kwetsbaarheid. Persoonlijk herstel, maatschappelijke participatie en symptomen van psychische ziekten hangen sterk met elkaar samen. Hulp moet daarom integraal en dichtbij - in de wijken - worden georganiseerd. Hulpverleners moet samen optrekken. Niet in systemen, maar persoonlijk: ze kennen elkaar.

Voorwaarden

Erik Dannenberg, voorzitter van de commissie die twee jaar geleden adviseerde over de toekomst van beschermd wonen en maatschappelijke opvang, is het eens met Delespaul. Hij noemt voorwaarden om mogelijk te maken dat mensen met een psychische kwetsbaarheid erbij kunnen horen in de 'gewone samenleving':

  • Gerichte inzet op professionals ('hulpverleners extramuraliseren is haast lastiger dan klanten extramuraliseren').
  • Samenwerken met zorgverzekeraars om behandeling en ondersteuning soepel te kunnen te kunnen op- en afschalen.
  • Samenwerken met corporaties ('laat ze niet zakken als het op vrijdagavond een keer bal is een straat').
  • Samenhang tussen (uitstroom) beschermd wonen, schulddienstverlening en ggz-behandelaars.
  • Maak juristen, inkopers en accountants onderdeel van de omslag naar anders werken, anders blijven de systemen contraproductief werken.
  • Luister naar en werk met ervaringsdeskundigen.

Opbouwen en afbouwen

Het is essentieel dat de opbouw van voorzieningen in de wijk gelijk opgaat met de afbouw van intramuraal beschermd wonen.

Ali Rabarison, directeur Integratie & Participatie bij de VNG, noemt de transitie beschermd wonen een 'prachtige beweging'. Ze waarschuwt dat die tijd nodig heeft. 'Het is essentieel dat de opbouw van voorzieningen in de wijk gelijk opgaat met de afbouw van intramuraal beschermd wonen. Het is onverstandig om te hard te duwen.'

Meer informatie