Hoe Raalte alle kwetsbare doelgroepen mixt

De gemeente Raalte ontwikkelde een integrale aanpak om zelfstandig wonen voor alle kwetsbare doelgroepen mogelijk te maken. Voor mensen uit beschermd wonen, ouderen met dementie en mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. De aanpak staat beschreven in een VNG-praktijkvoorbeeld.

De gemeente maakte een Lokaal Actieplan Zelfstandig Thuis Wonen. Raalte sluit met de aanpak aan bij het sterke gemeenschapsgevoel in de dorpen. Vrijwilligers, het welzijnswerk en alle zorgorganisaties werken samen om te zorgen dat iedereen zo lang mogelijk kan meedoen. 

Actieplan

In alle dorpen zijn plannen gemaakt, elk dorp heeft z'n eigen kernteam. De kernteams leren onderling van elkaar en nemen succesvolle plannen van elkaar over. De punten in het Actieplan zijn voortgekomen uit een brede ronde gesprekken met burgers en organisaties. Het gaat over wonen, meedoen, zelfredzaamheid en ondersteuning. Een belangrijk actiepunt is dat er nu geregeld overleg is tussen de woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente.

Meer informatie