Aandachtspunten gemeenten bij Kamerdebat over de GGZ

Gemeenten en GGZ-sector vinden elkaar steeds beter, denk aan de aanpak van verward gedrag. Maar er zijn helaas nog wel een aantal struikelblokken. De VNG kaart deze aan bij de Tweede Kamer in aanloop naar een debat over de GGZ.

In een brief aan de Tweede Kamer vragen we aandacht voor: het GGZ-akkkoord, de komst van de Wvggz, en de financiering van acute GGZ. A.s. donderdag (6 december) debatteert de Kamer met staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) over de GGZ.

GGZ-akkoord: waarom gemeenten niet tekenen

Gemeenten steunen de ontwikkeling naar verdergaande ambulantisering (van instelling naar opvang in buurt/wijk). Deze taak past bij de overige taken in het sociaal domein. Maar hoewel de kosten voor gemeenten daardoor zullen stijgen, stelt het Rijk stelt daarvoor geen budget ter beschikking. De VNG kan daarom het GGZ-akkkoord niet steunen.

Wet verplichte GGZ 

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) treedt in werking per 1 januari 2020. Voor gemeenten brengt dit nieuwe taken met zich mee, zo moeten zij onder andere een meldfunctie inrichten en een onderzoek kunnen doen (inclusief hoorplicht). Het Rijk moet het budget behorend bij deze nieuwe taken per 2020 beschikbaar te stellen.

Financiering acute GGZ

Er waren afspraken gemaakt met zorgverzekeraars voor een beschikbaarheidsfinanciering voor acute psychiatrie (bezetting crisisdiensten) via de Zvw. De zorgverzekeraars lieten te elfder ure weten aarzelingen te hebben. Dit kan gevolgen hebben voor de opvang: bij de financiering van beoordelingslocaties zijn gemeenten uitgegaan van een ruimere vergoedingsregeling voor acute psychiatrie.

Meer informatie

Zie ook