Input VNG voor AO GGZ 6 december

vrijdag 30 november 2018

Geachte dames en heren,

Op 6 december debatteert u met staatssecretaris Blokhuis over de GGZ, een voor gemeenten zeer aangelegen onderwerp. Gemeenten en GGZ-sector vinden elkaar steeds beter. Het programma Sluitende aanpak verward gedrag heeft een goede rol gespeeld. Maar er zijn nog de nodige zaken te organiseren en niet altijd verdraagt zich dat goed met het stelsel dat we hebben. Daarom vragen wij uw aandacht voor drie zaken:

  1. GGZ-akkoord: gemeenten steunen de ontwikkeling naar verdergaande ambulantisering, maar kunnen dit akkoord niet steunen omdat er door het Rijk geen budget ter beschikking wordt gesteld voor de daarmee samenhangende toenemende kosten;
  2. WvGGZ: het rijk dient het budget behorend bij deze nieuwe taak per 2020 beschikbaar te stellen;
  3. Acute GGZ: gemeenten betreuren het terugtrekken van verzekeraars uit de gemaakte afspraken over beschikbaarheidsfinanciering; het kan gevolgen hebben voor de opvang.