Informatiebijeenkomst: ketenveldnorm beveiligde zorg en levensloopfunctie

dinsdag 21 mei 2019

We krijgen regelmatig vragen van gemeenten over wat de 'ketenveldnorm beveiligde zorg en levensloopfunctie' voor hen betekent. Dat varieert van ‘wat is de ketenveldnorm’, ‘waar kan ik iemand aanmelden voor de ketenveldnorm’ tot ‘wat wordt van mij als centrumgemeente verwacht?'

De ketenveldnorm wordt dit jaar in een viertal regio’s getoetst. Beoogde inwerkingtrding is 1 januari 2020, tegelijk met de Wvggz. In de pilots wordt ervaring opgedaan met alle belangrijke aspecten. Samenwerking tussen ketenpartijen, de toegang tot de levensloopregeling maar ook de gevolgen voor gemeenten. De informatiebijeenkomst informeert u over:

  • de ketenveldnorm zelf
  • de stand van zaken in de pilotregio’s
  • de verhouding van de ketenveldnorm tot de andere (vele!) ontwikkelingen op het snijvlak van zorg en veiligheid
  • uw rol als belangrijke partner in de keten en de gemeente als financier van een deel van de ondersteuning

Locatie en tijd

Observant, Amersfoort
09.30-12.30 uur

Doelgroep

Beleidsmedewerkers die zich bezighouden met zorg & veiligheid.

Kosten

Geen

Aanmelden

  • via: renu.jitan@vng.nl, onder vermelding van uw naam, functie, gemeente en emailadres.
    Uiterlijk 10 mei ontvangt u een bevestiging en het programma.

Meer informatie

De 'ketenveldnorm beveiligde zorg en levensloopfunctie' is een sluitende aanpak voor mensen die gevaarlijk of agressief gedrag vertonen door een psychische aandoening en/of verstandelijke beperking. Het gaat om (beveiligde) zorg in combinatie met begeleiding bij wonen, werk of dagbesteding en een passende woning en aanpak van schulden. Een stabiele leefomgeving verkleint de kans op terugval, als dat zich toch voordoet, moet passende (en eventueel beveiligde) zorg direct beschikbaar zijn.

Organisator: 
VNG, landelijk projectteam