Congres: No Excuse - Oog en oor voor alle kinderen in de opvang

donderdag 14 maart 2019

Congres over de positie van kinderen die met een ouder verblijven in maatschappelijke- of vrouwenopvang of beschermd wonen. Iedereen is er van overtuigd dat deze kinderen en jongeren speciale aandacht nodig hebben om zich verder gezond te kunnen ontwikkelen.

Toch zijn veel instellingen nog niet in staat dit optimaal aan te bieden. Er kan gebrek zijn aan huisvesting, financiën, opleidingen of andere zaken die voor een goed begeleiding van kinderen fundamenteel zijn. Het ministerie van VWS en de VNG hebben naar aanleiding van de rapportage van burgemeester Lenferink (zie onder Meer informatie) alle gemeenten aangespoord om werk te maken van de positie van kinderen in de opvang. 

Locatie en tijd

Veerensmederij, Amersfoort
10.00-15.00 uur

Doelgroep

Bestuurders en professionals van de instellingen, gemeenteambtenaren.

Kosten

Geen. 

Aanmelden

Meer informatie

Organisator: 
Federatie Opvang, Stichting Kinderpostzegels