Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en ggz

In tien jaar tijd wordt beschermd wonen een taak van álle gemeenten, niet alleen van de centrumgemeenten. Er komt een nieuwe verdeling van het beschikbare geld. Daarover zijn minister Ollongren (BZK), staatssecretaris Blokhuis (VWS) en de VNG het eens geworden. Het doel is mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de wijken te ondersteunen. Dat vraagt een basisniveau van voorzieningen en kennis, geschikte woningen, en vooral samenwerking tussen en met gemeenten, ketenpartners en zorgverzekeraars. Een flinke opgave voor gemeenten.

Landelijke toegankelijkheid

In de Wmo 2015 is 'landelijke toegankelijkheid' voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang vastgelegd: ingezetenen van Nederland kunnen zich tot elke gemeente wenden voor een BW- of MO-voorziening.

De VNG heeft samen met gemeenten de model-beleidsregels voor landelijke toegankelijkheid van MO aangepast aan de Wmo 2015. De nieuwe model-beleidsregels zijn een belangrijke stap op weg naar een betere uitvoering van landelijke toegankelijkheid.