Beschermd wonen, maatschappelijke opvang & ggz

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang is een taak van elke gemeente, niet - zoals voorheen - alleen van de centrumgemeente. Het doel is mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de wijken te ondersteunen. Dat vraagt een basisniveau van voorzieningen en kennis, geschikte woningen, en vooral samenwerking tussen en met gemeenten, ketenpartners en zorgverzekeraars. Een flinke opgave voor gemeenten.

VNG-standpunt

Gemeenten bieden cliënten van beschermd wonen een breed palet aan voorzieningen, gericht op herstel. De VNG vindt het goed dat de Wlz is opengesteld voor cliënten die nooit meer zelfstandig kunnen wonen. We vinden ook dat er voldoende Wmo-budget moet overblijven. We waken voor het risico dat mensen onnodig een leven lang in een woonvorm verblijven.

Landelijke toegankelijkheid

In de Wmo 2015 is 'landelijke toegankelijkheid' voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang vastgelegd: ingezetenen van Nederland kunnen zich tot elke gemeente wenden voor een BW- of MO-voorziening.

De VNG heeft samen met gemeenten de model-beleidsregels voor landelijke toegankelijkheid van MO aangepast aan de Wmo 2015. De nieuwe model-beleidsregels zijn een belangrijke stap op weg naar een betere uitvoering van landelijke toegankelijkheid.

Publicaties, gerubriceerd & kaarten

Het overzicht hierboven is chronologisch. We hebben ook een overzicht gemaakt volgens de rubrieken 'Visieontwikkeling', 'Visie vaststellen en uitwerken van transitie en transformatie', aangevuld met 'Kaarten met regio's BW en MO'.

De maand van Ellen Krijnen, projectleider BW & MO, Breda

Hoe bereiden gemeenten zich voor het moment dat dat beschermd wonen en maatschappelijke opvang de verantwoordelijkheid worden van álle gemeenten? Hoe werken ze samen met andere gemeenten en met alle betrokken maatschappelijke organisaties? De VNG volgt Ellen Krijnen, projectleider BW en MO in Breda.

Vragen & antwoorden Werkatelier 2015

Tijdens en voorafgaand aan het werkatelier Beschermd Wonen (in maart 2015) werden vragen gesteld die we beantwoorden in dit overzicht.