Beschermd wonen, maatschappelijke opvang & ggz

Ruim 30.000 mensen maken gebruik van beschermd wonen. Veranderingen zijn nodig in de organisatie zodat gemeenten deze taak goed kunnen uitvoeren. Maatschappelijke opvang betekent veel meer dan het bieden van 'bed, bad en brood'. Gemeenten zetten in op persoonsgerichte trajecten om de situatie van dak- en thuislozen fundamenteel te verbeteren. Nieuwe groepen dienen zich aan, gemeenten staan voor de uitdaging met een beperkt budget goede oplossingen te bedenken.

VNG-standpunt

De regie op beschermd wonen ligt bij het lokaal bestuur. Dit is zichtbaar in de voortvarendheid waarmee gemeenten de adviezen van de Commissie Toekomst beschermd
wonen ten uitvoer brengen. Ze zijn aan de slag met de besluitvorming over de regio-indelingen beschermd wonen, hebben de eerste regionale beleidsplannen gereed en zijn gestart met gesprekken met aanbieders om tot een transformatie van het aanbod te komen.

Publicaties, gerubriceerd & kaarten

Het overzicht hierboven is chronologisch. We hebben ook een overzicht gemaakt volgens de rubrieken 'Visieontwikkeling', 'Visie vaststellen en uitwerken van transitie en transformatie', aangevuld met 'Kaarten met regio's BW en MO'.

De maand van Ellen Krijnen, projectleider BW & MO, Breda

Hoe bereiden gemeenten zich voor het moment dat dat beschermd wonen en maatschappelijke opvang de verantwoordelijkheid worden van álle gemeenten? Hoe werken ze samen met andere gemeenten en met alle betrokken maatschappelijke organisaties? De VNG volgt Ellen Krijnen, projectleider BW en MO in Breda.

Vragen & antwoorden Werkatelier 2015

Tijdens en voorafgaand aan het werkatelier Beschermd Wonen (in maart 2015) werden vragen gesteld die we beantwoorden in dit overzicht.