Afronden bij facturen

In de afgelopen periode blijken er interpretatieverschillen over hoe er afgerond moet worden. Het artikel in het addendum bij de landelijke overeenkomst Wmo ZG was naar het schijnt niet helder genoeg. 

In Artikel 1.9 van het addendum staat het volgende: “……….. afronding van uren en bijbehorend tarief na deling is altijd naar boven op 2 decimalen. Er worden door gemeenten en aanbieder geen andere eenheden toegepast.”

Per 1 januari 2018 zullen de aanbieders afronden op 5 minuten, waar verder geldt dat:

  • De tarief-eenheid niet deelbaar is.
  • Indien Opdrachtnemer enkel voor een deel van een tariefeenheid Zorg levert dan mag opdrachtnemer één tarief-eenheid factureren.
  • Het is niet toegestaan om delen van een tariefeenheid te factureren.

Voorbeeld: Indien een cliënt tussen de 5 en 10 minuten Zorg ontvangt dan factureert Opdrachtgever 2 tarief-eenheden van 5 minuten.  

Meer informatie