Wordt het straks mogelijk om aparte diensten te koppelen op het berichtenverkeer zodat de gemeente dit zelf kan blijven uitvoeren?

Op dit moment is het in de digikoppeling namelijk alleen mogelijk om een onderscheid te maken in Jeugdwet ZIN, Wmo ZIN, Jeugdwet pgb en Wmo pgb.

Er zijn geen plannen om het berichtenverkeer verder op te splitsen. Voor Wmo ZIN en Wmo pgb kan maar via één pakket worden uitgewisseld. In de informatiearchitectuur van de gemeente moet hiermee dus rekening worden gehouden.