Wanneer kan het abonnementstarief worden gepauzeerd?

Het abonnementstarief kan op aangeven van de gemeente worden gepauzeerd. Er is geen apart pauzebericht, een pauze wordt als stop- en startbericht aangeleverd bij het CAK.

Betaling van het abonnement vindt plaats op maandbasis. Als gedurende de maand het abonnement wordt gepauzeerd, dan wordt eerstvolgende maand de betaling gestopt. Als gedurende de maand weer een startbericht wordt verstuurd, dan start de inning de volgende maand. Er zijn dus geen ‘gebroken’ maanden en er worden dus geen deelfacturen (debet of credit) gestuurd.

Een pauze is alleen effectief als deze langer duurt dan een kalendermaand.