Waarom geldt dat voor hulpmiddelen en woningaanpassingen de kostprijs bewaakt moet worden?

De Tweede Kamer heeft aangegeven dat voor deze voorzieningen de eigen bijdrage via het abonnementstarief de kosten voor de voorziening niet mogen overstijgen.