Valt een schoonmaakvoorziening opgezet met bijstandsgerechtigden onder het abonnementstarief?*

Wanneer deze schoonmaakvoorziening wordt ingezet voor mensen die behoren tot de doelgroep van de Wmo 2015 in het kader van zelfredzaamheid en zij ook in aanmerking komen voor die schoonmaakondersteuning, dan valt deze voorziening onder het abonnementstarief. Voor alle anderen die gebruikmaken van de schoonmaakvoorziening uiteraard niet.

*vraag toegevoegd 12 augustus 2019