Minimabeleid CAK Is het minimabeleid van het CAK verplicht en is dit anders dan het minimabeleid van een specifieke gemeente?

Nee, minimabeleid eigen bijdrage (via het CAK) is niet verplicht. Het is altijd een keuze van de gemeente om dit te doen.

Het CAK kan een onderdeel zijn van het minimabeleid van een gemeente. Het CAK voert dan conform het door de gemeente vastgestelde minimabeleid haar taak uit (en dan dus alleen voor de eigen bijdrage). Als een gemeente er gebruik van wil maken dan moet een gemeente op de gebruikelijke wijze minimabeleid parameters opvoeren bij het CAK. Deze parameters zijn inkomensgrenzen. Klanten met een inkomen wat ligt onder de opgevoerde inkomensgrens hoeven geen eigen bijdrage te betalen.