Kunnen gemeenten nog een eigen bijdrage vragen buiten het abonnementstarief om?

Dit is niet mogelijk voor de maatwerk- en algemene voorzieningen die onder het abonnementstarief vallen, maar wel voor de algemene voorzieningen die niet onder het abonnementstarief vallen.