Kan ik ook 'pauzeren' als er sprake is van een verstrekking waarop kostprijsbewaking van toepassing is?*

Kostprijsbewaking is alleen van toepassing op hulp/vervoersmiddelen en woningaanpassingen. In de meeste gevallen zal pauzeren hiervan niet van toepassing zijn omdat de voorzieningen veelal  ter beschikking van de burger blijven. Het is echter aan gemeenten om de keuze te maken om wel of niet te pauzeren. Omdat pauzeren uitsluitend kan door middel van een stop en een startbericht, moet in het geval van een hulpmiddel of woningaanpassing na de “pauze” opnieuw de kostprijs worden doorgegeven. Het CAK zal bij een stopbericht immers niet alleen stoppen met het innen van de bijdrage, maar ook met de kostprijsbewaking. De bewaking wordt niet gepauzeerd, maar gestopt en kan niet herstart, behalve door het opnieuw aanleveren van een kostprijs.