Kan een gemeente ook zelf de kostprijsbewaking uitvoeren?

Gemeenten kunnen er voor kiezen zelf toe te zien op het bewaken van de kostprijs (art. 2.1.4a Wmo 2015). Het CAK start pas met het bewaken van de kostprijs zodra de gemeente het CAK in kennis stelt van een kostprijs. Indien zij dit niet doet zijn gemeente zelf verantwoordelijk voor de kostprijsbewaking.