Is het per 1 januari al mogelijk om start- en stopberichten in te trekken?

In het informatiemodel (zie istaandaarden.nl) is het mogelijk om start/stopberichten in te trekken. De volledige functionaliteit is beschikbaar bij invoering van de iEb.