Is het mogelijk om de eigen bijdrage voor de algemene voorziening dagbesteding op €0,- te zetten maar wel een strippenkaartsysteem te behouden?*

(In plaats van een eigen bijdrage koopt de inwoner een strippenkaart waarmee hij/zij een tegoed koopt voor bezoekjes aan de dagbesteding).

Zie het beschreven afwegingskader in het antwoord op deze vraag. Als de dagbesteding past binnen de criteria voor de duurzame hulpverleningsrelatie en dus binnen het abonnement, dan kan dit niet.

*vraag toegevoegd op 12 augustus