Is er extra geld beschikbaar voor uitvoeringskosten, omdat de aanlevering van alle zorgklanten per 1-1-2020 door de gemeenten moet worden gedaan?

Nee, hiervoor is geen extra bedrag voor de uitvoeringskosten beschikbaar gesteld. Wel kijkt de VNG met het ministerie van VWS naar invoeringskosten bij gemeenten en of de uitvoeringskosten toenemen. Er is nu wel 145 miljoen euro in het GF gestort voor de meerkosten die gemeenten nu hebben (aanzuigende werking/inkomstenderving).