Hoe ga ik om met onderhoud en service kosten van hulpmiddelen t.a.v. de kostprijsbewaking?

De gemeente kan de berekening van de kostprijs zelf bij verordening vastleggen (zoals ook nu al in de Wmo 2015 staat). Als bij een leaseconstructie ook service en/of onderhoud wordt gepleegd kan dit worden meegerekend over de economische levensduur van het product. Deze manier is echter niet verplicht opgelegd. Gemeenten kunnen daarin een eigen methodiek volgen.