Hoe bepaal ik als gemeente het start- en stopmoment voor de eigen bijdrage in 2021?

Voor 2021 is het voornemen van de minister van VWS om de start/stop berichten te standaardiseren. Daarbij zal de start van de eigen bijdrage worden gekoppeld aan de start van de daadwerkelijke zorg (met uitzondering van pgb’s). De komende periode wordt dit voornemen op uitvoerbaarheid getoetst.