Het CAK kijkt of er in het huishouden al een Wmo-cliënt is. Hoe wordt bekeken of iemand tot een huishouden behoort?*

Het CAK kijkt eerst in de BRP of er een duurzame relatie staat geregistreerd. Als dit het geval is zullen deze 2 personen een huishouden vormen. Als dit niet het geval is zal het CAK in eerste instantie uitgaan van een eenpersoonshuishouden, maar vragen zij om meer informatie van de burger of er toch nog een reden kan zijn dat er een meer persoonshuishouden van toepassing is.

*vraag toegevoegd op 12 augustus