Contactpersonen gemeenten abonnementstarief Wmo: herinnering

Op 4 juli stuurde de VNG een mail naar alle gemeenten met informatie over de invoering van het abonnementstarief Wmo per januari 2020. Onder andere met de boodschap dat het van belang is dat gemeenten nu starten met de voorbereidingen en niet wachten tot na de zomer.

Inzet is nodig op de beleidskeuzes, de backoffice en uitvoering, de ICT en op het contractmanagement met de aanbieders. Gezien de onderlinge afhankelijkheden adviseerden we een trekker te benoemen, we vroegen de contactgegevens door te geven van de trekker of medewerker die voor de VNG als contactpersoon kan dienen.

Graag (alsnog) contactgegevens doorgeven!

Hebt u nog niet geageerd? Doe dit alsnog, graag ruim vóór 1 september: we hebben de contactgegevens nodig om binnenkort de communicatie tussen het Ketenbureau I-sociaaldomein, de VNG en uw gemeente soepel te laten verlopen en voor het gericht kunnen uitzetten van de peiling op 1 september.

Meer informatie