'Samen doen': Veilig Thuis en wijkteams in Gelderland-Zuid

Onder de titel ‘Samen doen’ is in Gelderland-Zuid een werkgroep ingesteld die de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en de lokale (wijk-)team monitort. Momenteel worden de afspraken geactualiseerd. 

Dit jaar werd een bijzondere ontmoeting georganiseerd in de vorm van een stagedag bij Veilig Thuis Gelderland-Zuid voor wethouders die zitting hebben in het Algemeen Bestuur Gelderland-Zuid. Een bijzonder geslaagde invulling op weg naar optimale implementatie. 

Meer informatie