Fries ontwikkeldocument Multidisciplinaire Aanpak (MDA++)

Tijdens de Voor de Jeugd Dag op 7 oktober in de Westergasfabriek in Amsterdam werd het Ontwikkeldocument MDA++ Friesland, ‘Van visie via experiment naar reguliere aanpak’ gepubliceerd. Het document is een leidraad die behulpzaam kan zijn voor andere MDA’s in oprichting.

In Friesland werken Veilig Thuis Friesland, Fier, GGZ Friesland, Verslavingszorg Noord Nederland, Medisch Centrum Leeuwarden, Politie en Openbaar Ministerie samen om kindermishandeling, verwaarlozing en huiselijk geweld tegen te gaan.

Van idee tot uitvoering

Het samenwerkingsverband MDA++ Friesland wil graag nog meer inzicht krijgen in welke aanpak het beste werkt en doet onderzoek naar de stappen die je moet doorlopen om tot een goede aanpak te komen. Een onderdeel van het onderzoek is de beschrijving van hoe je van idee tot uitvoering komt.

Multidisciplinaire aanpak op basis van experimteren

Met het Ontwikkeldocument MDA++ bieden de samenwerkende organisaties een leidraad, die behulpzaam kan zijn voor andere MDA’s in oprichting. Het stoppen en duurzaam oplossen van  huiselijk geweld en kindermishandeling is namelijk niet zo lineair als in de literatuur vaak wordt beschreven: het is vaak een vicieuze cirkel van geweld, die van generatie op generatie doorgaat. Op basis van experimenteren en stap voor stap verbeteren is uiteindelijk de multidisciplinaire aanpak ontstaan zoals deze nu wordt gebruikt.

Hulp voor alle gezinsleden

Anneke Jelsma en Rolien Tolsma zijn beiden betrokken als projectleider bij het ontwikkelen en uitvoeren van MDA++. Samen met de onderzoeksgroep van Fier hebben ze de stappen van 2011 tot nu beschreven in het Ontwikkeldocument MDA++ en deze aangevuld met onderzoek en literatuur.

Jelsma: ‘Uit onze ervaringen en onderzoeken blijkt dat de aanpak alleen werkt wanneer alle leden van het gezin, indien nodig, hulp krijgen. De kern van de aanpak is dat er samengewerkt wordt; het stoppen van geweld is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en hulpverleners.’ Het MDA++ blijft zo lang als nodig betrokken bij een gezin. Het is pas klaar als geweld en verwaarlozing stoppen en iedereen zich weer kan ontwikkelen.

MDA++ Friesland

MDA++ staat voor ‘Multidisciplinaire Aanpak’ en is een samenwerkingsverband voor een systeemgerichte, multidisciplinaire, intersectorale en specialistische aanpak van ernstig, acuut en langdurig huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling. De werkwijze richt zich op alle betrokkenen: de slachtoffers, de plegers en de kinderen als getuige van het huiselijk geweld. Het samenwerkingsverband MDA++ Friesland bestaat sinds 2011. Meer informatie over MDA++ is te vinden op de websites van de samenwerkingspartners.

Meer informatie

De uitgave van het Ontwikkeldocument is mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw. 

Voor vragen over:

MDA++                                                                     
Rolien Tolsma, voorzitter team MDA++                     
Telefoon  06 2223 7415                                             
E-mail  tolsma.r@regiecentrumbv.nl                          

FIER
Linda Terpstra, voorzitter raad van bestuur
via afdeling communicatie:
Telefoon 058 215 70 84
E-mail communicatie@fier.nl

Veilig Thuis Friesland
Jeanette Nijland, directeur/bestuurder
via afdeling Communicatie:
Telefoon 058 233 38 04
E-mail communicatie@regiecentrumbv.nl