Tips, handreikingen en inspiratie

In gesprek met ervaringsdeskundigen

Organiseer ervaringsdeskundigheid: het VN-Verdrag Handicap in jouw gemeente (pdf)

Motto van het VN-Verdrag is 'Niets over ons, zonder ons'. Het is ook gewoon de slimste manier. Die inwoners beschikken over een schat aan ervaringen en deskundigheid, daar moet je als gemeente gebruik van maken. Hoe dat kan leest u in deze inspiratiebundel.

Deze stad is voor iedereen: train de trainer: bewustwording - bejegening, programma en draaiboek (pdf)

Document van de gemeente Maastricht over de training in bewustwording en bejegening van mensen met een beperking. Ervaringsdeskundigen worden opgeleid om de eigen medewerkers te trainen in de omgang met mensen met een beperking, volgens het principe 'train de trainer'.
Meer informatie via Ushi Prick: Uschiweherens@gmail.com

Praat met mij

Hoe ervaren mensen met een beperking hulp en ondersteuning? Om dit te achterhalen moet je met hen in gesprek gaan. Maar hoe doe je dit? Hiervoor is de gereedschapskist 'Praat met mij' ontwikkeld.

Portrettenreeks Ieder(in)

Het VN-Verdrag Handicap gaat over meer dan fysieke toegankelijkheid. Het aanpakken van vooroordelen en discriminatie van mensen met een beperking is minstens zo belangrijk. Pas dan verdwijnt de drempel naar werk, onderwijs en een sociaal circuit echt. Om daar aandacht voor te vragen maakte Ieder(in) een portrettenreeks waarin mensen met een beperking vertellen over de minder voor de hand liggende aspecten uit het verdrag zoals validisme, oftewel discriminatie van mensen met een beperking.

Openbare Ruimte

Stappenplan openbare toiletten (pdf)

Het stappenplan biedt een leidraad om het tekort aan toiletten in kaart te brengen en dit vervolgens op te lossen.

Toegankelijke communicatie

Dedicon: Maak open! 10 tips voor toegankelijke informatie (pdf)

Deze gids bevat 10 sleutels tot eenvoudige oplossingen voor toegankelijke informatie. Kleine aanpassingen kunnen namelijk al een groot effect hebben.

Digitale inclusie: aan de slag met gemeentelijke online dienstverlening 

De digitalisering van gemeentelijke dienstverlening heeft veel goeds gebracht. Maar wat nou als iemand het lastig vindt om met digitale apparaten te werken? Weinig gebruik maakt van internet? Of als iemand helemaal geen computer of smartphone heeft? Om de dienstverlening ook voor minder digitaalvaardige inwoners toegankelijk te maken, publiceerde VNG Realisatie deze handrieking met voorbeelden en adviezen van gemeenten en andere organisaties, handige checklist en lees- en kijktips.

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Voor mensen met een licht verstandelijke beperking is gemakkelijke toegang tot hulp in het sociaal domein (bij het vinden van werk, schulden, het opvoeden van kinderen etc.) een noodzaak. Op welk manier kunt u de toegang tot hulp voor deze doelgroep verbeteren?De website Toegangsociaaldomein.nl biedt gemeenten hiertoe een handreiking. De site is ontwikkeld door de samenwerkende rijksinspecties van Toezicht Sociaal Domein (TSD) en Stichting Leer Zelf Online.

Direct duidelijk

De taal van de overheid moet voor iedereen begrijpelijk zijn. Vindt jouw organisatie dat ook? Sluit je dan aan bij het direct duidelijk-netwerk en onderteken de direct duidelijk-deal!