Goede voorbeelden

Overal parkeren met de GPK App

De regels rond parkeren met een gehandicaptenkaart (GPK) zijn overal anders. Elke gemeente heeft zijn eigen parkeerbeleid. Voor de gebruikers van de kaart leidt dat tot onduidelijkheid. Daarnaast kan er gefraudeerd worden met de kaarten. Sinds afgelopen zomer is er de GPKapp die hier een eind aan moet maken. In Alphen aan den Rijn wordt hij al gebruikt. Ook Gouda staat te trappelen. Lees meer

‘Kinderen leren van elkaar op school, in de speeltuin en op sportclub’

Koplopergemeente Meierijstad investeert in passend onderwijs en steunt de afbouw van speciaal basis onderwijs (SBO) in samenwerkingsverband de Meierij. Lees verder

De Guusjes maken Almere bewuster van inclusie

Van prikkelvrij winkelen, voldoende wc’s voor gehandicapten tot schrijftolken. Om de inwoners bewust te maken dat mensen met een beperking moeten kunnen meedoen in de samenleving, lanceerde de gemeente Almere samen met suggesties uit de werkgroep ViP (VN-verdrag in de Praktijk) de campagne 'De Guusjes'. Lees verder

Iedereen kan sporten in Den Haag

De gemeente Den Haag heeft speciaal voor alle inwoners met een beperking het Beweegloket opgezet. Steeds meer Hagenaars weten de weg te vinden naar dit loket. Lees verder

Actieplan Toegankelijke Stad Groningen

Toegankelijkheid stond altijd al prominent op de agenda van de gemeente Groningen maar met de ratificering van het VN-verdrag is er meer prioriteit op gezet en een vervolg gemaakt met het Actieplan Toegankelijke Stad Groningen 2017-2021. Lees verder

Harrie ontmoet Patrick: prokkelen in Helmond

Patrick uit Helmond heeft een autisme spectrum stoornis. Voor de camera vertelt hij over een bijzondere ontmoeting. Twee dagen trok hij op met Harrie van Dijk, wethouder Zorg en Welzijn in Helmond, één dag op het gemeentehuis en één dag bij de zorginstelling ORO, zijn leefwereld. Lees en kijk verder

Echt iedereen doet mee in Reusel

Van reprodiensten, administratief werk tot soep maken en schoonmaakklussen. Op het gemeentehuis van Reusel-De Mierden worden veel werkzaamheden uitgevoerd door het Serviceteam, een team bestaand uit 9 mensen met een matig tot lichte verstandelijke beperking. En dat werkt. “Ze horen er helemaal bij.” Lees verder

Inclusietafels Krimpen aan den IJssel

Hoe maak je drempels en schotten zichtbaar waar mensen met een beperking tegenaan lopen in je gemeente? Door ervaringsdeskundigen aan het woord te laten. De gemeente Krimpen aan den IJssel organiseert daarvoor regelmatig Inclusietafels. Wat voor wensen brengen zij mee aan tafel? Lees verder

Platform Wmo en gemeente werken samen aan een inclusiever Gooise Meren

Inclusie staat al sinds 2015 hoog op de agenda in Gooise Meren. Nu de fusie is afgerond, kan er ook echt worden gewerkt aan de uitvoering ervan. Met een speciaal aangestelde programmamanager én met de inzet van ervaringsdeskundigen, het Platform Wmo Gooise Meren.
Lees verder

Rotterdam: werken met een beperking 

Met het project Rotterdam Onbeperkt maakt Rotterdam de stad voor mensen met een beperking (nog) toegankelijker en aantrekkelijker. En daarbij hoort natuurlijk een gemeente bij die het goede voorbeeld geeft. Lees verder

'De toegankelijkheid testen vanuit menselijk oogpunt'

Steeds meer gemeenten schakelen mensen met een beperking in om locaties te testen op toegankelijkheid. In Huizen is Vincent Ohlrichs in die rol wereldberoemd geworden. Lees verder

 

Rotterdam verzamelt ideeën voor een toegankelijker stad

Een app waarmee mensen met een gehoor- of spraakbeperking 112 kunnen bereiken, een social mediacampagne gericht op meer bewustwording hoe je omgaat met mensen met een beperking, een Kruip uit je Huid Dag: een greep uit de ideeën die de gemeente Rotterdam op 4 oktober ophaalde tijdens een hackaton. Lees verder

Prikkelarm boodschappenuurtje

Een Albert Heijn in Sint-Michielsgestel organiseert voortaan elke dinsdagochtend van 8.00 tot 9.00 uur een prikkelarm uurtje. Het initiatief is gebaseerd op een soortgelijke actie in Engeland. Lees verder

Verkiezingen: Groningers met beperking kunnen overal terecht

De stad Groningen ging 21 november 2018 naar de stembus: per 1 januari 2019 fuseerden de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer en moest er dus een nieuwe gezamenlijke gemeenteraad komen. De stemlocaties waren toegankelijk voor iedereen, en er was ook een primeur: een stemlokaal speciaal voor dove mensen. Lees verder

Filmpje Startdag Koplopergemeenten VN-verdrag

De 25 gemeenten die meedoen aan het VNG-koplopersproject voor het VN-verdrag Handicap ondertekenden op 14 juni het manifest 'Iedereen doet mee!' Lees verder