Dashboard jeugdhulptrajecten per jeugdregio

Organisatie: 
VNG
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2018

- Publicatiedatum: maart 2017. Update: januari 2018 - 

De VNG heeft een dashboard ontwikkeld dat inzicht geeft in het aantal jeugdhulptrajecten per jeugdregio. Met dit dashboard krijgt u op eenvoudige wijze inzicht in de ontwikkeling van jeugdhulptrajecten voor uw jeugdregio sinds 1 januari 2015. Dit dashboard geeft inzicht in:

  • De verhouding jeugdhulptrajecten met en zonder verblijf, inclusief verdeling naar de aard van de trajecten. Het is mogelijk om uw jeugdregio te vergelijken met Nederland en/of andere jeugdregio's.
  • Ontwikkeling van het aantal jeugdhulptrajecten met- en zonder verblijf.
  • Verwijzers naar trajecten met- en zonder verblijf, waarbij de gegevens zijn uitgesplitst naar het type verwijzer. Het is hierbij ook mogelijk om uw jeugdregio te vergelijken met Nederland en/of andere jeugdregio's.
  • Ontwikkeling van het aantal verwijzingen naar trajecten met- en zonder verblijf, uitgesplitst naar het type verwijzer.

De toegevoegde waarde van dit dashboard ten opzichte van de ruwe data van StatLine is, dat u met dit dashboard verschillende jeugdhulpregio’s onderling, en met het landelijk gemiddelde, op eenvoudige wijze kunt vergelijken. Ook is een vergelijking in de tijd mogelijk, op basis van de data die per half jaar of per peildatum beschikbaar zijn. Het gaat om data uit de periode 2015 tot en met de eerste helft van 2017.