Schakel het Ondersteuningsteam specialistische jeugdhulp in

De nieuwe Jeugdwet heeft geleid tot verschillende uitdagingen in het organiseren van jeugdhulp, waaronder de borging van essentiële specialistische jeugdhulpfuncties. Om dit klaar te spelen is ons ondersteuningsteam beschikbaar. Als gemeente, jeugdregio of instelling kunt u ons team inschakelen.

  • José Manshanden is ambassadeur zorglandschap voor de specialistische jeugdhulp en zij  is samen met het ondersteuningsteam aanspreekpunt voor vragen en signalen van gemeenten, jeugdregio’s en aanbieders omtrent de beschikbaarheid van essentiële specialistische jeugdhulp.
  • Het ondersteuningsteam gaat actief naar jeugdregio’s en jeugdhulpinstellingen om urgentie te vragen voor de specialistische jeugdhulp en partijen aan te zetten tot het maken van langdurige afspraken. Die afspraken leiden tot bestendige transformatie van het zorglandschap en daarmee betere hulp voor kinderen.
  • Kan het ondersteuningsteam iets voor uw gemeente, jeugdregio of instelling betekenen? Neem dan contact op met projectleider Ingeborg Visscher via Ingeborg.Visscher@VNG.nl of 06-51946708.

Meer informatie