Cijfers jeugdhulptrajecten per jeugdregio voor 2017 bekend

Gemeenten sturen op het zorglandschap voor de jeugdhulp. Inzicht in feitelijke informatie helpt daarbij. De VNG heeft een dashboard ontwikkeld dat inzicht geeft in het aantal jeugdhulptrajecten per jeugdregio.

Met dit dashboard krijgt u op eenvoudige wijze inzicht in de ontwikkeling van jeugdhulptrajecten voor uw jeugdregio in de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2017.

Het dashboard geeft inzicht in:

  • De verhouding jeugdhulptrajecten met en zonder verblijf, inclusief verdeling naar de aard van de trajecten. Het is mogelijk om uw jeugdregio te vergelijken met Nederland en/of andere jeugdregio's.
  • Ontwikkeling van het aantal jeugdhulptrajecten met- en zonder verblijf.
  • Verwijzers naar trajecten met- en zonder verblijf, waarbij de gegevens zijn uitgesplitst naar het type verwijzer. Het is hierbij ook mogelijk om uw jeugdregio te vergelijken met Nederland en/of andere jeugdregio's.
  • Ontwikkeling van het aantal verwijzingen naar trajecten met- en zonder verblijf, uitgesplitst naar het type verwijzer.

Dashboard

Het dashboard is gevuld met openbare informatie die afkomstig is van CBS Statline.

Zie ook