Aanpak van het regionaal expertiseteam in Midden-Brabant

Jeugdregio’s zijn hard aan de slag om (boven)regionale expertteams in te richten. Deze teams kunnen passende zorg garanderen voor kinderen, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders. In dit bericht leest u de aanpak van het expertiseteam in regio Midden-Brabant. 

Passende hulp voor kinderen en jongeren, ook bij complexe zorgvragen. Daarvoor staan jeugdhulpaanbieders en gemeenten samen aan de lat. Ondanks positieve ontwikkelingen is snel actie nodig om dit doel te bereiken. Aan de jeugdregio’s wordt gevraagd om (boven)regionale expertteams in te richten. Zo komt een landelijk dekkend netwerk dat hulp garandeert aan jeugdigen met (zeer) complexe zorgvragen.

Regio Midden-Brabant

Elke jeugdregio is verschillend. Dat betekent dat er geen blauwdruk is voor hét (boven)regionaal expertteam. Dat neemt niet weg dat we kunnen leren van de ervaringen van andere jeugdregio’s.

Ook in regio Midden-Brabant is een expertiseteam op zoek naar passende zorg en ondersteuning voor inwoners. Anne-Riet van Haaren, coördinator Integrale Vroeghulp en Expertiseteam voor de regio Midden-Brabant vertelt hierover.

Anne-Riet van Haaren: 'In onze regio hebben we een 0 tot 100 jaar team en geen apart expertteam dat zich richt op jeugdigen. In de praktijk zien we dat 65 procent van alle casussen die het expertiseteam behandelt jeugdigen betreffen. In de overige 35 procent gaat het om volwassenen. Natuurlijk zijn er tal van casussen, vooral op het gebied van verslavingszorg, waarbij ogenschijnlijk de jeugdige het probleem veroorzaakt, maar waar een brede gezinsaanpak nodig is om te zorgen voor structurele oplossingen'.

Verschillende expertises

Van Haaren kreeg eind 2014 de vraag om een expertiseteam voor 0 tot 100 jaar op te richten. Dat moest vanaf 1 januari 2015 beschikbaar zijn.

  • Bij het inrichten van het team is gekeken welke expertises nodig waren. 'We concludeerden dat kennis nodig was vanuit de domeinen psychiatrie (met aandacht voor expertise op 18+ en 18-), gehandicaptenzorg, verslaving, ouderenzorg, onderwijs, werk en medisch.
  • Daarna hebben we bij de verschillende expertises mensen gezocht. De specialistische aanbieders leveren deskundigen aan het expertiseteam, dus de deskundigen zijn in dienst bij een aanbieder', aldus Van Haaren.

Tips

Van Haaren heeft goede tips voor andere (boven)regionale expertteams:

  • Zorg dat de leden van het expertiseteam echt multidisciplinair kunnen samenwerken. Kies mensen die genieten van de inhoud en gedreven zijn om te komen tot het meest passende advies.
  • Maak duidelijk dat de experttafel zich richt op inhoudelijk advies en niet op het financiële aspect van zorg.
  • Zorg dat je niet afhankelijk bent van één of enkele mensen die het overzicht houden. Iedereen moet vervangbaar zijn.

Meer informatie

Het hele interview leest u op vng.nl. Daar vindt u ook andere interviews met trekkers van boven)regionale expertteams.