Summerschool: Zorglandschap Specialistische Jeugdhulp (Sessie 5) (volgeboekt)

donderdag 31 augustus 2017

Het Zorglandschap specialistische jeugdhulp verandert. Komende zomer hoort u in vijf inspirerende sessies tijdens de summerschool over thema’s voor een goede samenwerking tussen gemeenten, jeugdregio’s en aanbieders. Deze vijfde sessie is inmiddels vol. U kunt zich opgeven voor onze wachtlijst.

Namens José Manshanden, ambassadeur zorglandschap specialistische jeugdhulp, nodigen we u van harte uit om deel te nemen. Voor een overzicht van de sessies kunt u terecht in de agenda.

Sessie 5: Professionalisering jeugdhulp, jeugdbescherming, wijkteam

Wat is de juiste professional op de juiste plek? Deze vraag speelt voor lokale teams, maar is ook van belang voor jeugdzorgaanbieders. Om samen te kunnen werken is het immers cruciaal om van elkaar te weten van welke competenties je uit kunt gaan en hoe je elkaar kunt versterken. Begeleider: Ineke Hoekstra, AEF

Locatie en tijd

Stadskantoor van de gemeente Utrecht, 13.30 - 16.30 uur

Doelgroep

Professionals, beleidsmedewerkers, bestuurders en ondersteuners van gemeenten, zorgaanbieders, brancheorganisaties, kennisinstituten, clientorganisaties of opleidingen.

Kosten

Geen

Aanmelden

Deze sessie is vol. Als u geinteresseerd bent in deze sessie kunt u zich opgeven voor onze wachtlijst via een mail naar: kerstin.leidorf@vng.nl

Meer informatie

Organisator: 
Ondersteuningsteam zorglandschap specialistische jeugdhulp