Zorglandschap specialistische jeugdhulp

Gemeenten en jeugdhulpaanbieders hebben de ambitie en verantwoordelijkheid om zorg voor kinderen en gezinnen integraal, op maat en dichtbij het gezin te organiseren. De invoering van de Jeugdwet heeft geleid tot verschillende uitdagingen in het organiseren van jeugdhulp. Belangrijk onderdeel daarvan is de borging van essentiële specialistische  jeugdhulpfuncties. Om dit klaar te spelen is een ondersteuningsteam beschikbaar, dat u als gemeente, jeugdregio of instelling kunt inschakelen.

Toolkit met bouwstenen

Het ondersteuningsteam Zorglandschap specialistische jeugdhulp bundelt de opgedane kennis en deelt deze met gemeenten en aanbieders. Dat doen we met een toolkit die handvatten biedt voor zowel gemeenten als aanbieders. De toolkit is een levend bestand, dat steeds wordt aangevuld.

Dashboard aantal jeugdhulptrajecten per jeugdregio

Gemeenten sturen op het zorglandschap voor de specialistische jeugdhulp. Inzicht in feitelijke informatie helpt daarbij. De VNG heeft een dashboard ontwikkeld dat inzicht geeft in het aantal jeugdhulptrajecten per jeugdregio. Met dit dashboard kunt u op eenvoudige wijze inzicht krijgen in de ontwikkeling van jeugdhulptrajecten voor uw jeugdregio sinds 1 januari 2015 tot en met 2017.

Schakel het ondersteuningsteam in!

Het ondersteuningsteam Zorglandschap specialistische jeugdhulp deelt kennis, ondersteunt en inspireert gemeenten, aanbieders en jeugdregio’s. Dit doet het team samen met bestaande netwerken (bijvoorbeeld J42), en in overleg met de branches. Jan Menting is ambassadeur Zorglandschap voor de specialistische jeugdhulp. Hij is samen met het ondersteuningsteam aanspreekpunt voor vragen en signalen van gemeenten, jeugdregio’s en aanbieders over de beschikbaarheid van essentiële specialistische jeugdhulp.

Interviews met jeugdregio's

Het is belangrijk om essentiële specialistische  jeugdhulpfuncties te borgen. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Hoe zorg je ervoor dat er in je regio een 'duurzaam zorglandschap' tot stand komt? Laat u inspireren door deze praktijkvoorbeelden.