Zorglandschap specialistische jeugdhulp

Gemeenten en jeugdhulpaanbieders hebben de verantwoordelijkheid om zorg voor kinderen en gezinnen integraal, op maat en dichtbij het gezin te organiseren. De Jeugdwet leidde tot uitdagingen in het organiseren van jeugdhulp, waarbij de borging van essentiële specialistische jeugdhulpfuncties heel belangrijk is. Hoe krijgt u dit in úw jeugdregio voor elkaar? Schakel ons ondersteuningsteam in, dat staat klaar voor elke gemeente, jeugdregio en zorgaanbieder. Aanbieders, gemeenten, Rijk en branches staan allen achter het Statement passende hulp voor alle jeugdigen in Nederland

Hoe richt je een expertteam in?

Passende hulp voor kinderen en jongeren, ook bij complexe zorgvragen. Daarvoor staan aanbieders en gemeenten samen aan de lat. Jeugdregio’s 'moeten' regionale expertteams inrichten, waarmee elk kind snel passende hulp krijgt, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders (instellingen en vrijgevestigden). Zo maken we een landelijk dekkend netwerk dat hulp garandeert aan jongeren met complexe zorgvragen.

Schakel het ondersteuningsteam in!

Het ondersteuningsteam Zorglandschap specialistische jeugdhulp ondersteunt gemeenten, aanbieders en jeugdregio’s. Dit doet het team samen met bestaande netwerken (bijvoorbeeld J42), en in overleg met jeugdbranches. Jan Menting is ambassadeur Zorglandschap voor de specialistische jeugdhulp. Hij is samen met het ondersteuningsteam aanspreekpunt voor de beschikbaarheid van essentiële specialistische jeugdhulp.

Toolkit met bouwstenen

Samen leren hoe de jeugdhulp beter kan en daar ook naar handelen. Het ondersteuningsteam Zorglandschap specialistische jeugdhulp bundelt alle kennis en deelt die met gemeenten en jeugdhulpaanbieders. Dat doen we met een gerichte toolkit die praktische handvatten biedt voor zowel gemeenten als aanbieders. De toolkit is een dynamisch bestand, dat we steeds aanvullen met actuele voorbeelden.

Interviews met jeugdregio's

Het is belangrijk om essentiële specialistische  jeugdhulpfuncties te borgen. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Hoe zorg je ervoor dat er in uw eigen regio een 'duurzaam zorglandschap' tot stand komt? Laat u voorlichten en inspireren door deze praktijkvoorbeelden vanuit andere jeugdregio's!

Dashboard aantal jeugdhulptrajecten per jeugdregio

Gemeenten sturen op het zorglandschap voor specialistische jeugdhulp. Inzicht in feitelijke informatie helpt daarbij. De VNG heeft een dashboard ontwikkeld dat inzicht geeft in het aantal jeugdhulptrajecten per jeugdregio. Met dit dashboard kunt u op eenvoudige wijze inzicht krijgen in de ontwikkeling van jeugdhulptrajecten voor uw jeugdregio sinds 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2017.