Zorglandschap specialistische jeugdhulp

Gemeenten en jeugdhulpaanbieders hebben de ambitie en verantwoordelijkheid om zorg voor kinderen en gezinnen integraal, op maat en dichtbij het gezin te organiseren. De invoering van de Jeugdwet heeft geleid tot uitdagingen in het organiseren van jeugdhulp. Belangrijk onderdeel is de borging van essentiële specialistische jeugdhulpfuncties. Om dit klaar te spelen is het ondersteuningsteam beschikbaar, dat u als gemeente, jeugdregio of instelling kunt inschakelen. Aanbieders, gemeenten, Rijk en branches staan gezamenlijk achter dit statement passende hulp voor alle jeugdigen in Nederland

Inrichting van expertteams

Passende hulp voor kinderen en jongeren, ook bij complexe zorgvragen. Daarvoor staan aanbieders en gemeenten samen aan de lat. Ondanks positieve ontwikkelingen is snel actie nodig om dit doel te bereiken. Aan jeugdregio’s wordt gevraagd om (boven)regionale expertteams in te richten. Met deze teams wordt verzekerd dat voor elk kind snel passende hulp komt, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders (instellingen en vrijgevestigden). Zo komt er een landelijk dekkend netwerk dat hulp garandeert aan jeugdigen met (zeer) complexe zorgvragen.

Schakel het ondersteuningsteam in!

Het ondersteuningsteam Zorglandschap specialistische jeugdhulp deelt kennis, ondersteunt en inspireert gemeenten, aanbieders en jeugdregio’s. Dit doet het team samen met bestaande netwerken (bijvoorbeeld J42), en in overleg met de branches. Jan Menting is ambassadeur Zorglandschap voor de specialistische jeugdhulp. Hij is samen met het ondersteuningsteam aanspreekpunt voor vragen en signalen over de beschikbaarheid van essentiële specialistische jeugdhulp.

Toolkit met bouwstenen

Het ondersteuningsteam Zorglandschap specialistische jeugdhulp bundelt de opgedane kennis en deelt deze met gemeenten en aanbieders. Dat doen we met een toolkit die handvatten biedt voor zowel gemeenten als aanbieders. De toolkit is een levend bestand, dat steeds wordt aangevuld.

Interviews met jeugdregio's

Het is belangrijk om essentiële specialistische  jeugdhulpfuncties te borgen. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Hoe zorg je ervoor dat er in je regio een 'duurzaam zorglandschap' tot stand komt? Laat u inspireren door deze praktijkvoorbeelden.

Dashboard aantal jeugdhulptrajecten per jeugdregio

Gemeenten sturen op het zorglandschap voor de specialistische jeugdhulp. Inzicht in feitelijke informatie helpt daarbij. De VNG heeft een dashboard ontwikkeld dat inzicht geeft in het aantal jeugdhulptrajecten per jeugdregio. Met dit dashboard kunt u op eenvoudige wijze inzicht krijgen in de ontwikkeling van jeugdhulptrajecten voor uw jeugdregio sinds 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2017.