Zorglandschap specialistische jeugdhulp

Gemeenten en jeugdhulpaanbieders hebben de ambitie en verantwoordelijkheid om zorg voor kinderen en gezinnen integraal, op maat en dichtbij het gezin te organiseren. De invoering van de Jeugdwet heeft geleid tot verschillende uitdagingen in het organiseren van jeugdhulp. Belangrijk onderdeel daarvan is de borging van essentiële specialistische  jeugdhulpfuncties. Om dit klaar te spelen is een ondersteuningsteam beschikbaar, dat u als gemeente, jeugdregio of instelling kunt inschakelen.

Toolkit met bouwstenen

Het ondersteuningsteam Zorglandschap specialistische jeugdhulp bundelt de opgedane kennis en deelt deze met gemeenten en aanbieders. Dat doen we met een toolkit die handvatten biedt voor zowel gemeenten als aanbieders. De toolkit is een levend bestand, dat steeds wordt aangevuld.

Schakel het ondersteuningsteam in!

Het ondersteuningsteam Zorglandschap specialistische jeugdhulp deelt kennis, ondersteunt en inspireert gemeenten, aanbieders en jeugdregio’s. Dit doet het team samen met bestaande netwerken (bijvoorbeeld J42), en in overleg met de branches. José Manshanden is ambassadeur Zorglandschap voor de specialistische jeugdhulp. Zij is samen met het ondersteuningsteam aanspreekpunt voor vragen en signalen van gemeenten, jeugdregio’s en aanbieders over de beschikbaarheid van essentiële specialistische jeugdhulp.

 

Praktijkvoorbeelden

Regio Midden-IJssel & Oost-Veluwe
Regio Zuid-Holland Zuid
Regio Zuid-Holland Zuid

Interviews met regionale projectleiders en lokale bestuurders

Het is belangrijk om essentiële specialistische  jeugdhulpfuncties te borgen. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Hoe zorg je ervoor dat er in je regio een 'duurzaam zorglandschap' tot stand komt? Laat u inspireren door deze praktijkvoorbeelden. We hebben projectleiders geïnterviewd over hun ervaringen in hun regio. Hun adviezen en tips zijn de moeite waard!