Ontwikkelaars

De ontwikkelaars ondersteunen u om de zorginhoudelijke transformatie te bevorderen op basis van de thema’s uit de transformatieplannen. Hieronder vindt u welke ontwikkelaar zich de komende jaren op welk thema gaat inzetten.

Contactpersonen

Ontwikkelaars

Functie / dossier

Mailadres

     
Ineke Glissenaar Voorkomen uithuisplaatsingen ineke.glissenaar@vng.nl
Bonita Kleefkens Verminderen overplaatsingen/
minder gesloten plaatsingen
 
Linda Nugter Preventie Linda.Nugter@vng.nl
Peter Winkelman Versterken informele netwerken peterwinkelman@ikidea.nl
Petra Pelkman Verbetering vroegsignalering en triage petra.pelkman@eduze.nl
Jean-Paul Degen Terugdringen schadelijke wachttijden jpdegen@namquis.nl
Simone Loonstra Kleinschalige en gezinsgerichte voorzieningen Simone.Loonstra@gmail.com
Bas Wijnen Ondersteunen van kwetsbare jongeren naar volwassenheid b.wijnen@nji.nl