Steeds betere inkoop jeugdhulp: zeven goede gewoonten

De afgelopen maanden zijn in opdracht van het Ondersteuningsteam Zorglandschap Jeugd vier jeugdregio’s ondersteund bij het komen tot een op transformatie gericht aanbestedingstraject. De leerpunten uit dit traject zijn gebundeld tot zeven goede gewoonten. 

Professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap

Professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap is essentieel om te komen tot passende zorg voor jeugdigen, gegeven de budgettaire kaders. Hierover is eerder een kadernotitie verschenen. Een zorgvuldig inkooptraject gericht op samenwerking is daar onderdeel van.

Lessen gebundeld

De lessen rondom zorgvuldige inkoop van jeugdhulp zijn bondig beschreven in 'Steeds betere inkoop van jeugdhulp: zeven goede gewoonten'. Het boekje 'Steeds betere inkoop van jeugdhulp: een toelichting op de zeven goede gewoonten' licht elk van de goede gewoonten uitgebreid toe. Tot slot is er een 'Stappenplan inkoop jeugdhulp' die de verschillende fases in een inkooptraject en daaraan gekoppelde stappen beschrijft.

Inventarisatie nieuwe leergangen

Momenteel inventariseert het ondersteuningsteam welke regio’s interesse hebben in een leergang die start in 2019. In 2019 overweegt het ondersteuningsteam om ook een leertraject gericht op gecertificeerde instellingen te starten. Wilt u meer weten of bent u benieuwd naar de voorwaarden? Neem dan contact op met projectleider Ingeborg Visscher via email Ingeborg.Visscher@vng.nl.

Ondersteuningsteam beschikbaar

Sparren naar aanleiding van deze documenten? Ons ondersteuningsteam met mensen vanuit gemeenten en aanbieders is ook voor uw jeugdregio beschikbaar. Neem contact op met uw regiomanager.

Meer informatie

Zie ook