Interviews: samenwerking gemeenten en vrijgevestigden

Samenwerking verloopt steeds beter: ‘We zijn met elkaar lerend bezig’

foto_vlnr_remco_ieke_floor_astrid_klein.In dit interview spreken Astrid Krikken, contractmanager en beleidsadviseur Zorg voor de Jeugd namens de regio Amsterdam-Amstelland en Remco Beijer, Inkoop- en contractmanager Maatschappelijk Domein namens regio Zaanstreek-Waterland, met vrijgevestigd psychotherapeut Ieke van Tilburg en vrijgevestigd psychiater Floor Wiedijk. Ieke en Floor behandelen beiden kinderen en jongeren met complexe psychische problematiek. Ieke werkt in een groepspraktijk in Amsterdam en Floor werkt in een solo-praktijk in Uithoorn.

Spreken met elkaar leidt tot vertrouwen in elkaar

links_joanne_meyers_rechts_elske_horchne Joanne Meyers is orthopedagoog en gezondheidszorgpsycholoog en behandelt kinderen en jongeren met ggz-problematiek. Joanne heeft een eigen praktijk in een gezondheidscentrum in Katwijk. Ook is zij voorzitter van de regionale vereniging ZP-Jeugd, een vereniging van vrijgevestigde jeugd-ggz behandelaren werkzaam in de generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz.
Elske Hörchner is accountmanager bij de TWO* Jeugdhulp Holland Rijnland in Leiden. TWO organiseert de zorginkoop van onder andere de ggz voor de 11/13 gemeenten die vallen onder het samenwerkingsverband Holland Rijnland. Elske is specifiek verantwoordelijk voor de vrijgevestigde jeugd-ggz aanbieders.