Ambassadeurs

De ambassadeurs gaan zich inzetten op de vier veranderopgaven van ‘de basis op orde-gedachte’. De ambassadeurs worden ingeschakeld om de institutionele transformatie van de jeugdhulp te bevorderen.

Contactpersonen

Ambassadeurs

Functie / dossier

Mailadres

Jan Menting Professioneel opdrachtgever-opdracthnemerschap jan.menting@vng.nl
Mario Nossin Wijkgericht werken marionossin@gmail.com
Peter Dijkshoorn Lerend Jeugdstelsel p.dijkshoorn@accare.nl
Gieke Buur Oppakken en leren van complexe casuistiek giekebuur@hetbreindomein.nl

 

Landelijk ambassadeur Zorg voor de Jeugd

Contactpersoon

Functie / dossier

Mailadres

Jan Menting Landelijk ambassadeur Zorg voor de Jeugd Jan.Menting@vng.nl