Wetgevingskalender

Wijziging woonplaatsbeginsel

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
35219

Tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
35070
Inwerkingtreding: 
1 januari 2019

Samenwerking Jeugdwet en WMO 2015

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
34857
Inwerkingtreding: 
1 januari 2020