Organisatie jeugdgezondheid

 

Doel:

De Nederlandse gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van burgers te bevorderen en beschermen tegen ziekten en calamiteiten. Deze taak is neergelegd bij de GGD.

 

Aantal regio’s:   

28

Land dekkend:

Ja

Bestaat sinds:

1901

Regeling van toepassing op de taken van de organisatie:

Wet publieke gezondheid (Wpg)

Financiën

Wie stelt het budget beschikbaar:


Gemeenten

Aan wie wordt het budget beschikbaar gesteld:

GGD

Via welke regeling wordt het budget beschikbaar gesteld:

Financiering voor de JGZ vindt plaats middels de BDU-CJG.

Verwachte ontwikkelingen en veranderingen:

Verwachting is dat de GGD-regio’s gaan samenvallen met de veiligheidsregio’s.


Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar

Doel:

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft tot doel het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van 0- 19 jaar, zowel individueel als op populatieniveau.

Aantal organisaties:

  • 0-4 jaar: 14 GGDen, 26 thuiszorgorganisaties en 2 nieuwe organisaties voor JGZ 0-19 jaar
  • 4-19 jaar: 26 GGDen en 2 nieuwe organisaties voor JGZ 0-19 jaar
  • 0-19 jaar: 13 GGDen en 2 nieuwe organisaties voor JGZ 0-19 jaar

Land dekkend:

Ja

Bestaat sinds:

Onbekend

Regeling van toepassing op de taken van de organisatie:

WCPV, Besluit Jeugdgezondheidszorg, WMO en ZWBZ, Wet publieke gezondheid

Financiën

Wie stelt het budget voor organisaties beschikbaar:


Gemeenten

Via welke regeling wordt het budget beschikbaar gesteld:

Individuele subsidierelatie

Verwachte ontwikkelingen en veranderingen:


Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar

Doel:

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft tot doel het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van 0- 19 jaar, zowel individueel als op populatieniveau.

Aantal organisaties:

  • 0-4 jaar: 14 GGDen, 26 thuiszorgorganisaties en 2 nieuwe organisaties voor JGZ 0-19 jaar
  • 4-19 jaar: 26 GGDen en 2 nieuwe organisaties voor JGZ 0-19 jaar
  • 0-19 jaar: 13 GGDen en 2 nieuwe organisaties voor JGZ 0-19 jaar

Land dekkend:

Ja

Bestaat sinds:

Onbekend

Regeling van toepassing op de taken van de organisatie:

WCPV, Besluit Jeugdgezondheidszorg, WMO en ZWBZ, Wet publieke gezondheid

Financiën

Wie stelt het budget voor organisaties beschikbaar:


Gemeenten

Via welke regeling wordt het budget beschikbaar gesteld:

Individuele subsidierelatie

Verwachte ontwikkelingen en veranderingen:


Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

Doel:

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft tot doel het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van 0- 19 jaar, zowel individueel als op populatieniveau.

Aantal organisaties:

  • 0-4 jaar: 14 GGDen, 26 thuiszorgorganisaties en 2 nieuwe organisaties voor JGZ 0-19 jaar
  • 4-19 jaar: 26 GGDen en 2 nieuwe organisaties voor JGZ 0-19 jaar
  • 0-19 jaar: 13 GGDen en 2 nieuwe organisaties voor JGZ 0-19 jaar

Land dekkend:

Ja

Bestaat sinds:

Onbekend

Regeling van toepassing op de taken van de organisatie:

WCPV, Besluit Jeugdgezondheidszorg, WMO en ZWBZ, Wet publieke gezondheid

Financiën

Wie stelt het budget voor organisaties beschikbaar:

Gemeenten

Via welke regeling wordt het budget beschikbaar gesteld:

Individuele subsidierelatie

Verwachte ontwikkelingen en veranderingen:

Meer informatie: