Wijziging financieringsstelsel kinderopvang

Formele titel: 
Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met de wijziging van het financieringsstelsel van kinderopvang (Wet wijziging financieringsstelsel kinderopvang)
Kamerstuknummer: 
Internetconsultatie (gesloten)

Inhoud
Met dit wetsvoorstel wordt beoogd de financiering van de kinderopvang voor ouders eenvoudiger te maken en hun meer zekerheid te bieden.

Internetconsultatie loopt van 11 februari 2016 tot en met 12 maart 2016.


Beoogde datum inwerkingtreding
Treedt in werking op een bij KB te bepalen tijdstip.