Websites

Antwoord voor bedrijven

Deze website biedt ondernemers in de kinderopvang een overzicht van de regels, vergunningen, subsidies en belastingen die gelden voor ondernemers in deze branche. 

BOinK: belangenvereniging van ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen

BOinK is een landelijke vereniging die de positie van ouders in de kinderopvang ondersteunt en versterkt.

Branchevereniging Kinderopvang BKN

De branchevereniging is één van de twee brancheverenigingen in de kinderopvang.

GGD Nederland

Samenwerkingspartner in het kader van het project Versterking Toezicht en Handhaving Kwaliteit Wet kinderopvang.

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het onderwijs (IvhO) is de tweedelijns toezichthouder op het gebied van de kwaliteit van de kinderopvang.

Netwerkbureau kinderopvang

Het Netwerkbureau Kinderopvang heeft de opdracht op praktische en oplossingsgerichte wijze kinderopvangorganisaties, organisaties voor primair onderwijs en gemeenten te ondersteunen en te stimuleren bij het realiseren van meer capaciteit in de kinderopvang (0-12 jaar). Het netwerkbureau wordt in de loop van 2011 opgeheven.

Operatie Kinderopvang (KING)

Website geeft informatie over het landelijk register kinderopvang en biedt hulp bij de taken die gemeenten op dit gebied hebben gekregen.