Voorbeeldbrieven & Fora

De voorbeeldbrieven kunt u gebruiken bij het handhaven van de Wet kinderopvang. Voor iedere handhavingsstap is een voorbeeldbrief opgenomen.

Voor het berekenen van de gemeentelijke tegemoetkoming op grond van de wet kinderopvang is een rekentool beschikbaar:

Fora

Over Kinderopvang zijn twee aparte fora:

Deze fora zijn toegankelijk voor iedereen die werkzaam is bij een gemeente. Op dit moment (oktober 2012) lopen de volgende discussies op het forum toezicht en handhaving kinderopvang:

  • Welke gemeentes heffen voor nieuwe aanvragen kinderopvang leges?
  • Moeten inspectierapporten van gastouders gepubliceerd worden?

Doe mee aan de discussies op de fora.