Trainingen Kinderopvang 2018

Het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) biedt ook in 2018 weer trainingen aan over registratie en toezicht & handhaving van de kinderopvang. De trainingen zijn onderverdeeld in basis- en vervolgtrainingen. Ook zal er een trainingsaanbod komen in het kader van het Nieuwe Toezicht en Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. Ten slotte kan het KCHN maatwerktrainingen verzorgen, zoals handhaafbaar rapporteren voor toezichthouder, praktisch handhaven en illegale kinderopvang.

Meer informatie

Meer informatie en aanmelden vindt u op de website van het Kenniscentrum.