Sociaal Medische Indicatie

Organisatie: 
VNG
Publicatie soort: 
Overig
Volledige publicatie: 
Jaar van uitgifte: 
2018

De VNG heeft richtlijnen opgesteld voor de uitvoering van de Sociaal Medische Indicatie (SMI). Deze regeling komt ouders die tijdelijk niet kunnen werken om sociale of medische redenen, tegemoet in de kosten van kinderopvang. De richtlijnen geven onder meer uitleg over de doelgroep van de Sociaal Medische Indicatie en de redenen waardoor ouders tijdelijk in aanmerking kunnen komen voor steun.