Steeds beter toezicht kinderopvang gemeenten

Bij steeds minder gemeenten zijn risico’s te zien rond toezicht en handhaving in kinderopvang. De afgelopen jaren daalde het aantal gemeenten waar nader onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs nodig was. Dit blijkt uit het rapport Toezicht en handhaving kinderopvang, landelijke rapportage 2016.

Het aantal gemeenten waar nader onderzoek nodig was bedroeg in het jaar 2014: 22, in 2015: 16 en in 2016: 10. In 2017 komen slechts 7 gemeenten in aanmerking voor een nader onderzoek. Het rapport is 28 november gepubliceerd, in dit eerste deel beschrijft de inspectie hoe gemeenten hun taken uitvoeren.

Taken gemeenten

Gemeenten hebben verschillende taken rond de kinderopvang. Ze moeten een register bijhouden, de GGD’en toezicht laten uitvoeren op de kinderopvanglocaties, en handhavend optreden als er tekortkomingen zijn.

Het blijkt dat het landelijk register goed bijgehouden wordt. Ook worden bijna alle verplichte onderzoeken bij kinderopvang-locaties uitgevoerd. Bij de onderzoeken blijkt het minder vaak nodig om misstanden te herstellen.

Meer informatie