Informatieblad voor gemeenten: aanvraag kinderopvangtoeslag

De Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk is vanaf 2018 een feit. De wet regelt dat alle peuterspeelzalen vanaf die datum kinderdagverblijven zijn. Dit heeft gevolgen voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Hoe u hier als gemeente mee omgaat leest u in een praktische VNG-notitie.

Kinderopvangtoeslag en gemeentelijke financiering

Een deel van de ouders krijgt recht op kinderopvangtoeslag. Zij kunnen vanaf 1 november 2017 kinderopvangtoeslag aanvragen voor 2018. Deze ouders moeten weten voor welke kosten ze kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. Bij voorschoolse educatie of een kinderdagverblijf met subsidie voor peuteropvang kunnen deze ouders geen kinderopvangtoeslag krijgen over de kosten die de gemeente vergoedt. De ouders kunnen alleen toeslag aanvragen voor de uren en de ouderbijdrage die zij zelf betalen. De kinderopvangorganisaties zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van deze informatie aan de ouders.

Hoe kunt u als gemeente hiermee omgaan?

Voor u als gemeente is het belangrijk om dit punt onder de aandacht te brengen bij de kinderdagverblijven waaraan u nog subsidie verleent vanaf 1 januari 2018.

U kunt met de kinderdagverblijven afspraken maken over het correct informeren van ouders door in de overeenkomst met de ouders en in de factuur het juiste aantal uren of kosten aan te geven waarvoor de ouders wèl kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen.

Als dit niet zorgvuldig gebeurt, raken de ouders in financiële problemen omdat zij het te veel ontvangen kinderopvangtoeslag in een later stadium aan de Belastingdienst moeten terugbetalen.

Informatieblad voor gemeenten

Meer informatie

Actuele informatie over de harmonisatie voor zowel gemeenten, als kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en ouders vindt u hier: