Handreiking Juridische vraagstukken Harmonisatie verschenen

Sociaal Werk Nederland heeft de gevolgen van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in kaart laten brengen op subsidierechtelijk, aanbestedingsrechtelijk en staatssteunrechtelijk gebied. Daarover is een handreiking verschenen voor beleidsmedewerkers bij gemeenten.

Gemeenten krijgen antwoord op alle juridische vragen over de gevolgen van de harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Voor ondernemers peuterspeelzalen en kinderopvang is dit een handige basis voor het gesprek met hun gemeenten.

Wet Kinderopvang

De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (Wet harmonisatie) brengt per 1 januari 2018 het peuterspeelzaalwerk onder de Wet Kinderopvang. De financieringsstructuur is dan hetzelfde als voor ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Ook de kwaliteitseisen zijn vanaf dat moment gelijk. De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang scherpt deze aan.

Acties voor gemeenten

Gemeenten moeten vóór de inwerkingtreding van de Wet harmonisatie een aantal acties ondernemen: gemeenten zijn wettelijk verplicht integraal jeugdbeleid te voeren met een gemeentelijke visie op alle gemeentelijke taken rond jeugd. Ook zijn gemeenten door bestuurlijke afspraken verantwoordelijk voor een toereikend en financieel toegankelijk aanbod van kinderopvang voor kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor toeslag.

Meer informatie