Extra geld voor toezicht en handhaving kinderopvang

Er wordt vanaf 2019 structureel € 10 miljoen extra beschikbaar gesteld voor toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang. Dat laat staatssecretaris Van Ark (SZW) de Tweede Kamer in een brief weten. 

Als bijlage bij de brief zijn ook twee rapporten.

Rapport gemeentelijk toezicht

In het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2017 concludeert de Inspectie voor het Onderwijs dat kinderopvangvoorzieningen de wettelijke regels steeds beter naleven. Ook voeren de gemeenten hun wettelijke toezicht- en handhavingstaken steeds beter uit. 

Wel ziet de staatssecretaris ruimte voor verbetering van het toezicht door de GGD’en de handhaving van de gemeenten. De VNG en GGD GHOR Nederland kunnen gemeenten en GGD’en hierbij ondersteunen.

Herhaalde handhavingsadviezen

Het themaonderzoek Herhaalde handhavingsadviezen biedt handvatten voor nog beter risico-gestuurd toezicht. Het laat zien waar inzet van toezicht en handhaving het meest nodig en impactvol is.

Meer informatie