Kinderopvang

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op kinderopvang. De VNG biedt u handvatten om de kwaliteit hiervan te waarborgen.

Trainingen kinderopvang in 2017

Het basisaanbod aan reguliere trainingen is voor 2017 bekend. De VNG biedt deze vertrouwde trainingen gratis aan. Naast deze basis- en vervolgtrainingen zijn er ook trainingen over Nieuw Toezicht / Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang.

VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op kinderopvang. Om gemeenten hierbij te ondersteunen biedt het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) nieuws, kennis, bijeenkomsten en trainingen. Stel uw vragen aan en discussieer met collega’s in het land op het het VNG-forum

Screening

Kinderopvang moet in een gezonde en veilige omgeving gebeuren. Daarom worden medewerkers van een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, gastouderbureau of buitenschoolse opvang gecontroleerd op strafbare feiten. Dagelijks wordt gekeken of medewerkers nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan..

Wetsvoorstellen

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Innovatie en kwaliteit kinderopvang

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Lees meer over

Hier vindt u praktische info, zoals de VNG Adviestabel ouderbijdrage peuterwerk 2017, voorbeeldbrieven en het factsheet Toezicht & handhaving in sociaal domein