Kinderopvang

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op kinderopvang. De VNG biedt u handvatten om de kwaliteit hiervan te waarborgen.

Trainingen kinderopvang in 2017

Het basisaanbod aan reguliere trainingen is voor 2017 bekend. De VNG biedt deze vertrouwde trainingen gratis aan. Naast deze basis- en vervolgtrainingen zijn er ook trainingen over Nieuw Toezicht / Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang.

Screening

Kinderopvang moet in een gezonde en veilige omgeving gebeuren. Daarom worden medewerkers van een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, gastouderbureau of buitenschoolse opvang gecontroleerd op strafbare feiten. Dagelijks wordt gekeken of medewerkers nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan..

Praktijkvoorbeelden

Gemeente Hof van Twente
Gemeente Noordoostpolder

Wetsvoorstellen

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Innovatie en kwaliteit kinderopvang

Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK